BIOPTRON SISTEM HIPERSVETLOSNE TERAPIJE
- ANKETA ZA KUPCE

Odricanje od odgovornosti: Ova anketa je anonimna. Kompanija BIOPTRON AG ne prikuplja lične podatke koji mogu otkriti identitet kupca (npr. ime, adresa, telefonski broj, imejl adresa ili IP adresa). Bioptron Light Therapy je sertifikovan medicinski aparat i u skladu sa direktivom za medicinske aparate potrebno je da ispuni određene zahteve, a jedan od njih je prikupljanje povratnih informacija od kupaca.
Izaberite zemlju
Koji aparat imate? (Moguće je više odgovora)Gde koristite Bioptron? (Moguće je više odgovora)


Koliko ste zadovoljni upotrebom Bioptron svetlosne terapije za:
Uopšte nisam zadovoljan/na Nisam zadovoljan/na Nemam mišljenje Zadovoljan/na sam Vrlo sam zadovoljan/na
Olakšanje bola
• U fizikalnoj terapiji
• U reumatologiji
• U sportskoj medicini
• Povrede mekih tkiva
Lečenje rana
• Opekotine
• Površinske povrede
• Transplantacija kože
• Lečenje rana posle operacije
• Ulkusi na potkolenici i dekubitus
U dermatologiji
• Akne
• Psorijaza
• Dermatitis
• Površinske bakterijske infekcije
U pedijatriji
• Kožna oboljenja
• Infekcije gornjih disajnih puteva
• Alergijska respiratorna oboljenja
U stomatologiji
• Paradentoza
• Upala desni
• Oštećenja sluzokože
Anti-aging
• Ublažava bore
• Poboljšava teksturu kože
• Pre i posle tretmana za ulepšavanje
Sezonski afektivni poremećaj
• Problemi sa snom
• Nesezonska depresija
• Smanjena motivacija
U veterinarskoj medicini
• Problemi sa kožom
• Olakšanje bola
• Lečenje rana
Koliko osoba koristi vaš Bioptron aparat kod kuće? (Moguće je više odgovora)Kod profesionalne upotrebe aparata, koliko (približno) osoba/pacijenata mesečno koristi Bioptron u vašim prostorijama?
Kako koristite Bioptron?


Koliko često koristite Bioptron?Ko je glavni korisnik (ili grupa korisnika) vašeg Bioptron aparata? (Moguće je više odgovora)
Pol:
Starost:
Kako biste ocenili usluge Bioptron servisa/službe za podršku kupcima?Kako biste ocenili znanje ljudi koji rade za Bioptron?Da li biste preporučili Bioptron prijatelju?

Security code