BIOPTRON PRO 1 KOLOR SVETLOSNI FILTERI ZA STIMULACIJU ČAKRI

7 FILTERA U BOJI ZA STIMULACIJU ČAKRI

KOLOR TERAPIJA DELOVANJEM NA ČAKRE: POKAŽITE SVOJE POTENCIJALE!

Zdravlje zavisi ne samo od ravnoteže naših fizičkih, već i emotivnih, mentalnih i duhovnih potreba. Princip kolor terapije delovanjem na čakre bazira se na pretpostavci da su boje povezane sa sedam glavnih čakri, spiritualnih centara našeg organizma koji se nalaze duž kičme. Čakre su nalik spiralama energije i svaka od njih odnosi se na određenu zonu na telu.
Reč „čakra" na sanskritu znači „točak". Smatra se da čakre čuvaju i distribuiraju energiju. Postoji sedam čakri i svaka od njih povezana je sa određenim organom ili sistemom u organizmu. Svaka čakra ima svoju dominantnu boju i eventualni poremećaj njene ravnoteže može imati posledice po naše zdravlje. Primenom odgovarajuće boje, dolazi do poboljšanja i uspostavljanja ravnoteže.

  • Ljubičasta - KRUNSKA ČAKRA
  • Indigoplava - ČEONA ČAKRA
  • Plava - GRLENA ČAKRA
  • Zelena - SRČANA ČAKRA
  • Žuta - SOLARNI PLEKSUS
  • Narandžasta - SAKRALNA ČAKRA
  • Crvena - BAZNA ČAKRA