Hyperlight EyewearSvetlost je krajnji oblik elektromagnetne energije. Dualna priroda svetlosti (poseduje i svojstva talasa i svojstva čestica) otkrivena je u kvantnoj mehanici. Svi osnovni elementi u prirodi poseduju ovu dualnost. Tokom evolucije, čovek se adaptirao na difuznu sunčevu svetlost, koja sadrži visokoenergetsku UV i visokoenergetsku vidljivu svetlost (tzv. plavo-ljubičastu svetlost u opsegu od 380 do 450 nm), zbog čega smo primorani da konstantno vodimo računa o zaštiti.


BIOPTRON je razvio metod kojim se ova vrsta svetlosti transformiše u svetlost koja je optimalnija za naš organizam. Na osnovu dosadašnjih naučnih istraživanja, preporučujemo vam Hyperlight Eyewear naočare. One su izrađene prema našoj patentiranoj tehnologiji kao zamena za naočare za sunce, jer blokiraju UV i visokoenergetsku plavu sunčevu svetlost. Istovremeno, deluju relaksirajuće, poboljšavaju koncentraciju i štite od štetnog dejstva plavo-ljubičaste svetlosti koju emituju LCD ili LED ekrani.

U današnje vreme, čovek provodi više od 60% vremena gledajući u ekran računara ili mobilnog telefona. Kada veštačka LED bela svetlost ili LED svetlost koju emituju naši mobilni uređaji i računari prođe kroz Hyperlight Eyewear naočari, ona izlazi iz opsega štetne UV i plavo-ljubičaste svetlosti i istovremeno postaje hiperharmonizovana. Spektar svetlosti Hyperlight Eyewear naočara potpuno odgovara osetljivosti oka.