medolight

Z4L


Medolight

Medolight svetlosna terapija

Po čemu je medolight terapija posebna?

Medolight se primenjuje na inovativan način, budući da delujemo na površinu kože sa rastojanja od 0-5 mm. Energija svetlosti deluje na zonu koju tretiramo bez ikakvog prigušenja, čime se obezbeđuje najefikasnije lečenje ne samo tretirane zone, već i celog organizma.

Tvorci medolight aparata izabrali su terapijski najefikasnije talasne dužine zračenja – crvenu i blisku infracrvenu svetlost, jer daju najbolje efekte u preventivi i lečenju.

Preporučujemo da pre upotrebe medolight terapije konsultujete lekara, kako biste utvrdili da li je ovo za vas odgovarajuće lečenje, ili vam je potrebna neka druga medicinska terapija.

Poručite     
 

Kada nam je potrebna medolight terapija?

Medolight koristi veoma važne nevizualne korektivne mehanizme, to jest one koji nisu povezani sa čulom vida. Svetlost prodire u tkiva koja tretiramo i pokreće ceo lanac biohemijskih procesa koji su zavisni od svetlosti. Ako se u zoni koju tretiramo nalaze receptori elektromagnetnog zračenja (akupunkturne tačke), medolight ih aktivira i pozitivni efekti mogu se primetiti i u drugim sistemima i organima. Pulsirajuća svetlost obezbeđuje prirodno i harmonično delovanje na organizam.
Pulsirajuća svetlost niske frekvencije koju emituje medolight uspostavlja elektromagnetni balans, jača organizam i ublažava bolove usled grča mišića. Pulsirajuća svetlost visoke frekvencije koju emituje medolight ublažava jake bolove i deluje protivupalno.

Medolight u terapiji

Medolight je nastao sa ciljem da obezbedi najefikasnije lečenje. Kombinacija crvene i bliske infracrvene pulsirajuće svetlosti daje najbolje efekte u lečenju, preventivi i rehabilitaciji.

Imajući u vidu kliničko iskustvo stručnjaka u svetlosnoj terapiji, medolight se može koristiti za:

  • prevenciju i lečenje u početnim fazama bolesti i za brži oporavak posle bolesti;
  • poboljšanje i lečenje poremećaja funkcije određenih organa;
  • normalizaciju funkcija regulatornih sistema (centralni nervni sistem, imunološki i endokrini sistem);
  • smanjenje stresa i prekomerne tenzije;
  • olakšanje bola, poboljšanje mikrocirkulacije i smanjenje otoka;
  • aktiviranje lokalnih protivupalnih procesa;
  • aktiviranje enzima, praćeno sintezom azot-monoksida, aktivnog faktora i regulatora kardiovaskularnog i nervnog sistema, kao i procesa koji se odvijaju u tkivima;
  • povećanje količine energije akumulirane u ćelijama, koja je potrebna za životne procese i odbrambene mehanizme;
  • radiološka zaštita (u prevenciji i posle izlaganja zračenju).

Medolight terapija je veoma efikasna za lečenje nekih oboljenja koja su hronična ili imaju tendenciju recidiva. U mnogim slučajevima, medolight terapija se koristi kao dopuna uz osnovnu terapiju.

Medolight - aparat za svetlosnu terapiju, veoma efikasan za jačanje odbrambenog sistema našeg organizma.

Medolight u prevenciji

Medolight se može redovno koristiti kod kuće, jer je veoma efikasan u prevenciji.

Medolight:

• podstiče imunitet celog organizma i veoma je efikasan u prevenciji infekcija;
• povećava vitalnost.

Skoro svake godine u našoj zemlji dolazi do epidemije gripa. Svake godine kada započne period hladnog vremena, počinje i vakcinacija protiv gripa. Vakcinacija je veoma efikasan način zaštite, ali samo ukoliko se pokaže da su prognoze naučnika bile tačne i ako je tip virusa gripa kome smo bili izloženi tokom narednih meseci onaj isti od kog smo se zaštitili vakcinom. Ako to nije slučaj, vakcinacija je samo nepotreban stres za naš imunološki sistem.

 

Medolight – aparat za svetlosnu terapiju, veoma efikasan za jačanje odbrambenog sistema našeg organizma

Iz tog razloga, treba ga koristiti barem jednom dnevno za jačanje imunološkog sistema - kao zaštitu od prehlade, gripa, za smanjenje stresa i za dobro zdravlje.