Lečenje bola

Oktobar 2015.

Načelnik odeljenja Bogomoletz institut za fiziologiju, Nacionalna akademija nauka Ukrajine

KAKO BIOPTRON UBLAŽAVA BOLOVE KOD ARTRITISA, BOLOVE U MIŠIĆIMA I ZGLOBOVIMA, SMANJUJE UPALU I UKOČENOST

Profesor Sergiy Gulyar, autor brojnih inovativnih članaka i knjiga o medicinskoj svetlosnoj terapiji

Potraga za neinvazivnom analgezijom pokazala je da je najbolji način njenog indukovanja upotreba polarizovane svetlosti niskog intenziteta. Međutim, postavlja se pitanje kako možemo dokazati delovanje na bol. Nemoguće je napraviti objektivnu kvantifikaciju bola koji doživljava neka osoba zbog uticaja psihogenih faktora, koji daju iskrivljenu sliku. Ovde na scenu stupaju psihološki mehanizmi koji su zajednički za čoveka i sisare. Opštepoznata činjenica je da pouzdane dokaze možemo dobiti samo putem eksperimenata na laboratorijskim životinjama. Da bismo ovo postigli, u Bogomoletz institutu za fiziologiju (NAS, Ukrajina) koristili smo razne istraživačke metode.

Većinu bolesti i povreda prate tonični, akutni i visceralni bolovi u različitim kombinacijama. Stoga je svaka vrsta bola posmatrana individualno prilikom definisanja analgetskih efekata delovanja BIOPTRON svetlosti. Korišćen je jedan opseg polihromatske i sedam opsega monohromatske polarizovane svetlosti (set filtera za BIOPTRON kolor terapiju). Tonični bol je indukovan injekcijom formalina u ekstremitet; akutni bol je indukovan elektrostimulacijom stopala, dok je visceralni bol indukovan hemijskom iritacijom peritoneuma ili sluzokože creva. Bolne i bezbolne bihejvioralne reakcije definisane su kao reakcije na primenu svetlosti na mesto bola ili akupunkturne tačke.

Eksperimenti su pokazali da, u slučaju toničnog bola, primenom BIOPTRON svetlosti na analgetičku akupunkturnu tačku E-36 dolazi do značajno smanjene bihejvioralne reakcije na bol. Stepen analgezije zavisio je od izloženosti i od izbora mesta. Prag bola usled elektrostimulacije kože stopala (akutni bol) je povećan. Slabljenje visceralnog bola (do 46,8%) primećeno je kod delovanja na analgetičke akupunkturne tačke. Analgetska efikasnost boja koje čine svetlosni spektar bila je različita. U svim slučajevima, tonični bol je bio značajno slabiji nego u placebo grupi. Utvrđeno je da je crvena svetlost najefikasnija: posle izlaganja akupunkturne tačke E-36, analgezija je bila 54,4%, a posle primene na mestu bola, bila je 64,1% u odnosu na kontrolnu vrednost. Bela svetlost je druga po vrednosti indukovane analgetske reakcije (50%).

Utvrđeno je da se delovanjem BIOPTRON svetlosti na analgetske akupunkturne tačke jača analgetsko dejstvo malih doza ne-oploidnih (analgin) i narkotičnih (tramal) analgetika (za tonični i akutni bol). Prethodno delovanje svetlošću na akupunkturnu tačku takođe se pokazalo kao efikasno.

Opioidergični analgezijski sistem u mozgu takođe je uključen u analgezijske efekte nakon delovanja svetlosti. Ovo je dokazano činjenicom da je davanjem injekcije opijata - blokatora receptora (naloxon) smanjen analgezijski efekat BIOPTRON svetlosti.

Dakle, eksperimentalni dokaz činjenice da polarizovana svetlost utiče na akupunkturnu tačku ima praktičnu vrednost. To otvara put za neinvazivnu primenu BIOPTRON svetlosti za svrhe analgezije, borbe protiv stresa i u preventivi, kao i za specifične namene u fizikalnoj terapiji. Jedan od ključnih mehanizama korisnog delovanja BIOPTRON svetlosti je korišćenje funkcionalnih puteva transporta elektromagnetne energije kroz vezivno tkivo. Kao rezultat toga, eliminiše se nedostatak energije u obolelim zonama, a opioidergični sistem u mozgu se aktivira.

Režimi lečenja namenjeni za olakšanje bola baziraju se na ovim principima. Poli- i monohromatska polarizovana svetlost mogu da deluju na akupunkturne tačke, dodatne nervne putanje za prenos elektromagnetnih signala, i na samu tačku bola. Preporučuje se da se na osnovu patogenosti izaberu mesta primene svetlosti i odrede primarne i sekundarne zone, uz individualni pristup pacijentu. Naravno, treba koristiti tačke koje ne samo što imaju analgezijski efekat, već i moduliraju imunološki sistem i imaju protivupalno dejstvo.

S obzirom da je skoro svaka bolest praćena sindromom bola, spisak direktnih indikacija može biti neograničen. Imajući u vidu sposobnost BIOPTRON svetlosti da utiče na tonični, akutni i visceralni bol, lekar sada ima značajno povećane mogućnosti primene.
  • Samo jedan od mnogih članaka profesora Gulyara o svetlosnoj terapiji