BORBA PROTIV STARENJA

Februar 2016.

Predsednik Antiejdžing asocijacije Rumunije
Načelnik klinike za dermatologiju i lasersku medicinu

BIOTRON UBRZAVA ZARASTANJE I UBLAŽAVA UPALU POSLE OPERACIJE

Dr Bogdan Dimitrie Niculae, predsednik Antiejdžing asocijacije Rumunije

Već godinama uspešno koristimo BIOPTRON svetlosnu terapiju na našoj dermatološkoj klinici. Medicinski aparat za svetlosnu terapiju koristimo kod odraslih i dece kao dopunsku terapiju za smanjenje bola i brže izlečenje kod različitih stanja, kao što su kožna oboljenja - pre i posle terapije, kao i za brže zarastanje rana.

Aparat koristimo za monoterapiju i/ili kao dopunsku terapiju za oporavak posle raznih dermatoloških i estetskih tretmana, jer je dokazano da BIOPTRON:

  • podstiče mikrocirkulaciju;
  • harmonizira metaboličke procese;
  • jača odbrambeni sistem;
  • stimuliše regenerativne i reparativne procese u celom organizmu;
  • podstiče zarastanje rana;
  • olakšava bol ili smanjuje njegov intenzitet;
  • smanjuje upalu.

Svetlosnu terapiju koristimo u svim našim antiejdžing terapijama, pre i posle mezoterapije, posle lipolize i posle hirurških intervencija u dermatologiji za brže zarastanje i smanjenje upale. Ako koristimo svetlosnu terapiju posle lečenja, za 40% je smanjen rizik od upale sa hiperpigmentacijom kod pacijenata sa tamnijom kožom.

Polarizovana svetlost takođe se koristi na našoj klinici kao dopunska terapija za lečenje kose i posle transplantacije kose. Na ćelijskom nivou, upala može dovesti do lokalnog povećanja protoka krvi i oslobađanja faktora upale koji podstiču vaskularizaciju folikula. Kod normalne kože, anagena faza je praćena angiogenezom folikula i povećanjem vaskularnog endotelijalnog faktora rasta u keratinocitima spoljašnjeg omotača korena dlake.

Vaskularizacija rapidno regresira tokom katagene faze. Dakle, poboljšana vaskularizacija indukovana upalom može da podstakne razvoj zdravih folikula. Pored toga, toplotni šok vezan za toplotnu energiju niskog intenziteta može da dovede do povećanog stvaranja proteina toplotnog šoka, kao što su HSP-27, koji imaju ulogu u rastu i diferencijaciji stem ćelija folikula.

Lečenje rana od opekotina takođe može doprineti rastu kose. Uspešno je dokazano da se u ranama kod genetski normalnog miša novi folikuli dlake formiraju od stem ćelija epiderma van folikula. Među ostale medijatore zarastanja rane povezanih sa rastom dlake spadaju polipeptid timosim beta-4 I ciklopentiladenozin. S obzirom na uspeh u primeni BIOPTRON svetlosne terapije na našoj klinici, preporučujem našim pacijentima da nastave svakodnevne tretmane kod kuće u periodu od najmanje tri meseca posle transplantacije kose.