Zapaljenske bolesti

Septembar 2015.

Načelnik odeljenja i zamenik rektora Shupyk nacionalne medicinske akademije za poslediplomske studije, Ministarstvo zdravlja Ukrajine

LEČENJE ZAPALJENSKIH OBOLJENJA UHA, NOSA, OČIJU I SLUZOKOŽE USTA

Professor Kosakovskyi, vodećI autoritet u oblasti svetlosne terapije

Zapaljenska reakcija organizma primećena je kod mnogih oboljenja. Ova reakcija na povredu tkiva predstavlja kompleks vaskularnih promena i promena u tkivu, čija funkcija je da ograniče zonu oštećenja i uklone (ili spreče širenje) patogenog agensa. Protivupalno delovanje polihromatske i monohromatske polarizovane BIOPTRON svetlosti ima dve faze. U prvoj fazi (podsticanja upale), ona stimuliše proces formiranja molekula reaktivnog kiseonika na ćelijskoj membrani, stvaranje citokina (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α), koji podstiču upalu, i utiče na povećanje peroksidacije. Zid krvnog suda je oštećen, blokirano je nagomilavanje krvnih pločica i dolazi do sakupljanja ćelijskih elemenata na zidovima. U isto vreme se aktivira antioksidantna zaštita, koja u izvesnoj meri suzbija procese koji oštećuju tkivo.

Tretman BIOPTRON svetlošću posle povrede dovodi do lokalnog širenja krvnih sudova i podstiče arterijsku hiperemiju. Povećava se faktor angiogeneze, (vaskularni endotelijalni) faktor rasta (VEFG), i podstiče migracija endotelijalnih i stem ćelija. Stvaranje mikro krvnih sudova i poboljšana mikrocirkulacija dovode do boljeg snabdevanja kiseonikom stagnantnih zona u središtu upale i do eliminacije otpadnih produkata. Nakon toga, polarizovana svetlost stimuliše finalnu fazu upale, proliferaciju (reparativnu regeneraciju) i samoograničenje procesa. Povećava se proizvodnja protivupalnih hormona, protivupalnog citokina IL-10, koji transformiše faktor rasta TGF-β. U rani se povećava sadržaj šaperon proteina HSP-70, proteina za popravku koji obnavljaju prostornu strukturu molekula proteina. Time se stimuliše deoba mnogih vrsta ćelija (fibroblasti, monociti, limfociti, endotelijalne i stem ćelije, timociti, miociti, hondrociti, keratinociti, osetoblasti i ostale). Aktiviraju se komponente respiratornog lanca (citohrom-c-oksidaza, flavoproteini i adenin nukleotidi); povećava se sadržaj adenozin trifosfata u mitohondrijama. Podstiče se regeneracija perifernih nerava, receptora i sinapsi, čime se sprečava nastanak neurogene distrofije. Žarište upale postepeno se smanjuje od periferije ka centru, uništeno tkivo zamenjuje se novoformiranim tkivom ili ožiljkom.

Prema tome, polarizovana svetlost stimuliše mehanizme koji pokreću upalnu reakciju organizma a zatim je ograničava i optimizira u kasnijim fazama obnavljanja strukture i funkcije oštećenog tkiva. U nekim slučajevima, BIOPTRON svetlost, koja značajno podstiče proces oporavka, uključujući lečenje rana, može se koristiti kao monoterapija.

Kliničke opservacije, sprovedene od strane Nacionalnih medicinskih akademija za postdiplomske studije iz Kijeva i Harkova pri Ministarstvu zdravlja Ukrajine, državnih medicinskih univerziteta u Kijevu i Odesi pri Ministarstvu zdravlja Ukrajine i vodećih ukrajinskih medicinskih ustanova, pokazale su efikasnost BIOPTRON svetlosti u lečenju oboljenja koja su povezana sa upalom, bolom, nedostatkom imuniteta, spazmom, otokom, ranom, politraumatskim povredama i neurotičnim sindromima.

Među brojnim publikacijama o BIOPTRON svetlosnoj terapiji, najveću težinu imaju disertacije. Autor treba da uradi istraživanje prema utvrđenim pravilima procedure, da objavi rezultate u vodećim časopisima, da njegov rad bude razmotren na više nivoa i da javno odbrani osnovne postavke. Teme disertacija koje sadrže segmente o BIOPTRON svetlosnoj terapiji su:
 • Hronična upala supra-maksilarnih sinusa usled efekata zračenja;
 • Imunološki status kod bronhijalne astme kombinovane sa sindromom hroničnog umora;
 • Respiratorna oboljenja kod dece sa posledicama izlaganja zračenju;
 • Adaptivni poremećaji kod dece (uključujući akutna respiratorna virusna oboljenja);
 • Prevencija i lečenje infekcija rane u akušerstvu;
 • Purulentno-septične komplikacije u hirurgiji kod narkomana i obolelih od side;
 • Hronični posttraumatski osteomijelitis dugih kostiju udova;
 • Eksperimentalno izazvane rane od opekotina i monoterapija sa BIOPTRON svetlošću;
 • Bronhijalna astma i indikatori kondenzata izdaha u imunoterapiji;
 • Bronhijalna astma i komplikacije u gornjim disajnim putevima u imunoterapiji;
 • Generalizovani parodontitis sa kriodestrukcijom;
 • Zona serpiginosa (herpes zoster);
 • Reproduktivna funkcija kod pacijenata sa genitalnom endometriozom;
 • Diskcirkulatorna encefalopatija i markeri hemostaze;
 • Neurohumoralni mehanizmi sistemskih efekata fizičkih faktora elektromagnetnog porekla (uključujući oboljenja prostate);
 • Vegetativno-vaskularni i nervni poremećaji kod vozača javnog transporta;
 • Hipogalakcija kod žena sa anemijom u trudnoći;
 • Ektopija grlića materice kod žena koje nisu rađale;
 • Vazoregulacioni, hemodinamski i imunološki poremećaji kod hroničnog glomerulonefritisa.
Široka lepeza dokazanih karakteristika BIOPTRON svetlosne terapije ukazuje na značajne mogućnosti kliničke primene.